Skytteforeningen Vest

Strandvejen 2, 6840 Oksbøl

Skydetider

Vi har følgende skydetider for sommer og vinter halvåret

Indendørs

Vi forsætter sommerens succes med en skydedag og på skift tirsdag og torsdag. Kalender er vedhæftet længere nede på siden.
Ændringer kan forkomme og disse vil blive givet på foreningens facebookside og under aktiviteter på forsiden.

August - marts
Tirsdage: kl. 18.30 - 21.00 (riffel og pistol) LIGE UGER
Torsdage: kl. 18.30 - 21.00 (riffel og pistol) ULIGE UGER

Udendørs

April - August
Vi forsætter i år med at have åbent en dag om ugen i samme interval som for vinterperioden. Der skydes med riffel fra kl. 17.30 - 19.15 og pistol fra kl. 19.30 - 21.00. Der vil ligeledes være mulighed for at købe en lille pølse til en lille pris. 

Se vedhæftede kalender for nærmere info om skydedagene.

 

Der vil i løbet af året blive afholdt lørdags skydninger. De vil blive oplyst via facebook og via mail til medlemmerne

Skydetider sommer 2019.pdf