Skytteforeningen Vest

Strandvejen 2, 6840 Oksbøl

Skydetider

Vi har følgende skydetider for sommer og vinter halvåret

Indendørs

Vi forsætter sommerens succes med en skydedag og på skift tirsdag og torsdag. Kalender er vedhæftet længere nede på siden.
Ændringer kan forkomme og disse vil blive givet på foreningens facebookside og under aktiviteter på forsiden.

September- marts
Tirsdage: kl. 18.30 - 21.00 (riffel og pistol) LIGE UGER
Torsdage: kl. 18.30 - 21.00 (riffel og pistol) ULIGE UGER

Udendørs

April - August
I august er der kun skydning lørdag d. 17. fra kl. 11.00 

 

Der vil i løbet af året blive afholdt lørdags skydninger. De vil blive oplyst via forsiden, facebook og mail til medlemmerne