Skytteforeningen Vest

Strandvejen 2, 6840 Oksbøl

Tak til vores sponsorer

Vi ønsker at sende et stort TAK til følgende sponsorer

Faderskabet for Oksbøl hjemmeværnsgård, der har skænket foreningen 10.000 kr. til udskiftning af lys på skydebanen

Syd Energi Vækstpulje, der har skænket foreningen 50.000 kr. til indkøb af 5 nye banerifler 

KFOR, hold 36B - Dancon march, der har skænket foreningen 20.000 kr. til pistolbanen, så den kan godkendes til kappeklædt ammunition